Privacybeleid Matrix Software

Dit is de privacyverklaring van Matrix Software (Matrix) en alle werkmaatschappijen onderdeel zijn van de Matrix Group BV, afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals geldend per 25 mei 2018.

Matrix is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door de websites, producten en diensten van Matrix te gebruiken en uw persoonsgegevens op te geven, gaat u ermee akkoord dat Matrix uw persoonsgegevens gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Uw persoonlijke gegevens

Matrix waardeert het vertrouwen dat u stelt en gaat daarom zorgvuldig om met uw gegevens. Matrix respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar websites, producten en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. Uitsluitend geautoriseerde personen binnen Matrix hebben toegang tot persoonsgegevens. Matrix neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de directie van Matrix.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Matrix verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Matrix verwerkt:

Persoonsgegevens:

 • Titel
 • Voornaam
 • Voorletter(s)
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres persoon
 • Telefoonnummer persoon (vast en mobiel)
 • Bezoekadres persoon
 • Postadres persoon

Bedrijf- en contactpersoongegevens:

 • Relatie met een organisatie
 • Functie binnen de organisatie
 • E-mailadres organisatie
 • Telefoonnummer organisatie (vast en mobiel)
 • Bezoekadres organisatie
 • Postadres organisatie
 • KvK-nummer organisatie

Overige gegevens:

 • Bankrekeningnummers
 • BTW-nummers
 • IP-adressen
 • Gegevens over uw activiteiten op onze websites

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Verwerking van persoonsgegevens is voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en Matrix.
 • Het verzenden van e-mail nieuwsbrieven.
 • Het verzenden van commerciële aanbiedingen.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
 • Het afleveren van goederen en diensten.
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Het uitvoeren van een wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst.
 • De verdere ontwikkeling en verbetering van de websites, producten en dienstverlening.
 • Het verrichten van marktonderzoek.
 • Het werven van personeel.
 • Het optimaliseren van de beveiliging van de websites, producten en dienstverlening en tegengaan van misbruik daarvan.
 • Het waarborgen van interne kwaliteits- en trainingsdoeleinden.

Overeenkomsten en bestellingen

Indien u een bestelling plaatst, gebruikt Matrix de door u opgegeven persoonsgegevens om de bestelling uit te voeren, u van het verloop op de hoogte houden en de betaling af te wikkelen. De gegevens die Matrix hiervoor verwerkt:

 • Naam organisatie
 • Voornaam, voorletters, achternaam, titel, geslacht van de contactpersoon
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Leveradres en factuuradres
 • Betaalgegevens

Naast het uitvoeren van de bestelling worden uw gegevens ook gebruikt om u op de hoogte brengen van relevante producten en diensten van Matrix en het doen van commerciële aanbiedingen. Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen.

E-mail nieuwsbrieven

Indien u één of meerdere gratis e-mailnieuwsbrieven wenst te ontvangen, dient u uw e-mailadres te verstrekken. Dit e-mailadres wordt gebruikt om u de gratis e-mail nieuwsbrief toe te zenden en om u commerciële mails te sturen waarmee wij u op de hoogte brengen van relevante producten en diensten van Matrix. U kunt zich hiervoor afmelden met de afmeldlink onderaan deze e-mails. Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen.

Verzoek om informatie

Als u Matrix verzoekt om informatie toe te zenden (zoals brochures of supportdiensten), vragen wij u de volgende persoonsgegevens te verstrekken om aan dit verzoek te kunnen voldoen:

 • Naam organisatie
 • Adres organisatie
 • Voornaam, voorletters, achternaam, titel, geslacht van de contactpersoon
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Deze gegevens worden gebruikt om de informatie naar u toe te zenden. Daarnaast wordt uw e-mailadres gebruikt om u commerciële mails te sturen waarmee wij u op de hoogte brengen van relevante producten en diensten van Matrix. U kunt zich hiervoor afmelden met de afmeldlink onderaan deze e-mails. Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen.

Opleidingen

Indien u zich heeft ingeschreven voor een opleiding gebruiken wij uw gegevens voor de uitvoer van de overeenkomst en overige praktische zaken rondom deelname aan een opleiding. Uw voor- en achternaam worden gedeeld met de docent ten behoeve van presentielijsten. Indien er sprake is van een opleiding die afgesloten wordt met een examen, wordt het resultaat van het afgelegde examen of opdracht verwerkt voor statistische en kwaliteitsdoeleinden. Het resultaat en verloop van een opleiding wordt niet gedeeld met uw werkgever tenzij u hiervoor toestemming verleent. Uw gegevens worden ook gebruikt om u op de hoogte brengen van relevante producten en diensten van Matrix en het doen van commerciële aanbiedingen. Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen.

Telefoon

Indien u door Matrix telefonisch benaderd wordt met een aanbod, kan het telefoongesprek opgenomen worden voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden. Deze gesprekken worden tot maximaal 6 maanden na het gesprek bewaard en daarna uit onze database verwijderd. U wordt hierover gedurende het telefoongesprek geïnformeerd. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u direct hiertegen bezwaar maken.

Bewaartermijn

Matrix bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Matrix bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die eerder zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen gegevens eventueel langer anoniem bewaard worden voor statistische doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Matrix deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Matrix blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

De websites van Matrix maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat naar uw browser wordt gestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website. Matrix gebruikt de cookies om het gedrag van bezoekers op de website te analyseren. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de websites geen cookies ontvangt, of via onze cookiemelding uw instellingen aanpassen. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet of beperkt gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de websites of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van de websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Matrix van u heeft. Indien de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen. Verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u, vergezeld van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie, op de volgende manieren richten aan Matrix, per e-mail: info@matrix-software.nl, of schriftelijk: Matrix Software, Wijchenseweg 116, 6538 SX, Nijmegen.

Recht van verzet

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt op de volgende manieren richten aan Matrix, per e-mail: info@matrix-software.nl, of schriftelijk: Matrix Software, Wijchenseweg 116, 6538 SX, Nijmegen, of telefonisch: +31 24 3434380

Privacy beleid van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van Matrix zijn verbonden. Matrix aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Matrix adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring is steeds te vinden op www.matrix-software.com/privacy. Matrix adviseert dan ook deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan Matrix verstrekt.

Gegevensoverdracht

Matrix verleent medewerking aan het overdragen van gegevens uit databases, die gebruikt worden binnen haar softwareproducten, door het ter beschikking stellen van opties voor het exporteren van gegevens. Op aanvraag kan Matrix aanvullende tools en/of diensten aanbieden voor het exporteren van uw gegevens in overeen te komen formaat. Het recht op gegevensoverdracht wordt ook wel recht op data export of recht op dataportabiliteit genoemd.

Verwerkersovereenkomst

De AVG spreekt over twee typen verwerkers:

 • De verwerkingsverantwoordelijke
 • De verwerker

Matrix Software is zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. Wij zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die klanten en leveranciers met Matrix delen, zodat wij onze overeenkomst kunnen uitvoeren, met u in contact kunnen blijven, uw betalingen kunnen afhandelen e.d. Daarnaast zijn wij verwerker voor de persoonsgegevens in onze softwareproducten die u met ons deelt. Kijk hier voor de Verwerkersovereenkomst van Matrix Software.

Voor meer informatie, ga naar verwerkersovereenkomst

Vragen?

Onze servicedesk helpt u graag verder als u vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring

Matrix Software
Wijchenseweg 116
6538 SX Nijmegen
Telefoon: +31 24 3434380
E-mail: info@matrix-software.nl


Privacybeleid Matrix Software, versie 21.1

Heeft u vragen over één van onze softwareproducten?
Onze specialisten staan u graag te woord.

of ga naar onze contact pagina