MatrixFrame Vlakbelastingen

MatrixFrame beschikt over een nieuw type belasting voor staafwerk constructies: de vlakbelasting. Dit type is al langer beschikbaar voor FEM vloeren en wanden. Nu kan het ook toegepast worden bij balkroosters en bij 2D/3D raamwerken. Het vlak wordt gedefinieerd door een reeks van knopen te selecteren. De vlakbelasting detecteerd automatisch welke staven in dat vlak aanwezig zijn, waarop de belasting afdraagt. De gebruiker kan beinvloeden of staven wel of niet dragend zijn. Vervolgens bepaalt een geavanceerd algoritme hoe de vlakbelasting moet worden omgezet naar staaflasten. Een eenvoudig en bekend voorbeeld is een rechthoekige vlakbelasting, die resulteert in een envelopvormige verdeling en resulteert in driehoekige en trapeziumvormige lasten op de staven.

Automatische bepaling belastingafdracht

Door een reeks van knopen te selecteren, wordt het vlak bepaald waar de vlakbelasting aangrijpt. Standaard worden alle staven in dat vlak als dragend beschouwd. Hieronder een afbeelding van een balkrooster, bestaande uit 4 randbalken en 1 tussenbalk. In de velden van de vlakken is weergegeven hoe de verdeling van de vlakbelasting naar een staafbelasting is. De envelop verdeling van de vlakbelasting is duidelijk zichtbaar.

Interactief wijzigen van de belastingafdracht

Als er staven zijn die geen bijdrage (mogen) leveren aan de belastingafdracht, dan kunnen deze in de defintie van de vlakbelasting uitgeschakeld worden. Dt kan via de de tabel van de belastinginvoer of dat kan grafisch interactief met behulp van de muis. In onderstaander afbeelding is de randbalk rechtsvoor (staaf 4 van 0 tot 4 meter en staaf 4 van 4 tot 8 meter) uitgeschakeld voor de belastingafdracht. De envelop met het schema voor de afdracht is direct aangepast. Hetzelfde geldt voor de decompositie van de vlakbelastingen.

Vlakbelasting voor balkroosters, 2D, 2.5D en 3D raamwerken

Het nieuwe type vlakbelasting voor staven is beschikbaar binnen MatrixFrame Balkroosters, MatrixFrame 2D-raamwerken & 2.5D-raamwerken en MatrixFrame 3D-raamwerken. In het volgende voorbeeld is de vlakbelasting in Z-richting toegepast voor het dakvlak, in X-richting voor de zijgevel en in Y-richting voor de kopgevel.

Details van de vlakbelasting

De contour van de vlakbelasting, de afdracht van de vlakbelasting en het resultaat van de decompositie van de vlaklast tot staaflasten kan worden geregeld in de tabel met de belastingen. De vlaklast is het van het type P. Door de lijst van de P-last open te klikken, verschijnen er 3 tabbladen voor de contour, de ondersteuningen en de decompositie.

Contour van de vlakbelasting:


Afdracht van de vlakbelasting:


Van vlaklast naar lijn-, trapezium- en puntlasten:

 

Van eenvoudige tot complexe vlakbelastingen

De nieuwe vlakbelasting is toepasbaar voor eenvoudige en voor complexe vormen. Of een vlak nu recht, schuin of rond is, en of er nu dragende of niet dragende staven onder de vlakbelasting aanwezig zijn, het slimme algoritme weet er raad mee. Hieronder een voorbeeld van een balkrooster met diverse schuine balken met 3 zones met een verschillende vlakbelasting. De resultaten van de decompositie tot staaflasten worden per zone getoond.

Alle afbeeldingen in detail

Bekijk alle afbeeldingen van de nieuwe vlakbelasting in detail via de zoom & pan opties in onderstaande gallerij. Met behulp van het muiswiel kan in- en uitgezoomd worden.

Klik voor de gallerij
Bekijk onze producten