Update: juli 2021

Protocol COVID-19

Het komt regelmatig voor dat één van onze medewerkers fysiek aanwezig moet zijn binnen uw organisatie. Vanzelfsprekend volgen wij de RIVM en uw richtlijnen voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden. Daarnaast hebben wij een aantal aanvullende uitgangspunten opgesteld die verband houden met een bezoek op locatie door één van onze medewerkers. Dit doen we voor uw en onze veiligheid.

In eerste instantie zullen wij zoveel mogelijk proberen om de werkzaamheden op afstand uit te voeren. Dit betekent dat onze medewerkers in sommige gevallen wat langer met u aan de telefoon blijven voor een goede intake. Het kan zo zijn dat ze u vragen om bepaalde handelingen uit te voeren waardoor mogelijk een bezoek op locatie niet meer noodzakelijk is. Uiteraard zullen wij u of uw medewerkers voor deze handelingen nadrukkelijk instrueren.

Is het niet mogelijk om de werkzaamheden op afstand uit te voeren? Dan bespreken wij telefonisch eerst uw en onze richtlijnen. Wanneer uw beleid het toelaat om bezoek van leveranciers te ontvangen, vragen wij van u het volgende:

  • Of de ruimte voldoende groot is en/of de aanwezigheid van zo weinig mogelijk mensen, waardoor het mogelijk is om binnen de richtlijnen van het RIVM-afstand van elkaar te houden.
  • Of er gelegenheid is voor het wassen van handen met water en zeep en/of met desinfecterende middelen.
  • Dat alle aanwezige personen zich houden aan de richtlijnen van het RIVM.
  • Of er recente gevallen van Corona in de zakelijke omgeving of in de privé omgeving van de betrokken medewerkers bekend zijn.

Indien er aan bovenstaande richtlijnen kan worden voldaan, zullen wij het bezoek met u plannen. Eenmaal op locatie voert onze medewerker een LMRA uit (Last Minute Risk Analysis) waarbij op de besproken richtlijnen wordt gecontroleerd.

Daarnaast vragen wij u:

  • Om uw medewerkers afstand tot Matrix medewerkers te laten houden.
  • Om werkruimten zoveel als mogelijk te ventileren.
  • Om zo min mogelijk voorwerpen aan te geven.
  • Er rekening mee te houden dat wij zo min mogelijk apparatuur van u bedienen.
  • De beschikbaarheid van grote beeldschermen of beamers om op gepaste onderlinge afstand samen op beeldschermen te kunnen werken.
  • De beschikbaarheid van WIFI om ter plaatse beeldschermen op gepaste afstand met elkaar kunnen delen via remote desktop tools van Matrix zoals ISL of MS-Teams.

Indien er op de locatie een situatie ontstaat waarin de medewerker constateert dat aan een van de voorwaarden niet (meer) wordt voldaan, zal dat met u worden besproken. Wanneer er geen aanpassing mogelijk is, kunnen de werkzaamheden op locatie helaas niet doorgaan.

Wij rekenen op uw medewerking en begrip. Zo zorgen wij er samen voor dat iedereen gezond blijft en dat uw ICT-omgeving in optimale vorm blijft functioneren bij het belangrijke werk dat u verricht.

Matrix Software