Samenvatting

De MatrixFrame Studentenversie beschikt over de juiste opties voor eerste en tweede jaars studenten van technische universiteiten en technische hogescholen. De software kan op een eigen computer geïnstalleerd en gebruikt worden.

Bestel de gratis MatrixFrame Studentenversie

MatrixFrame Studentenversie

De MatrixFrame Studentenversie bestaat uit:

Invoer geometrie

 • Instelbaar op de Nederlandse en Engelse taal
 • Mechanicaberekening van 2D/3D raamwerken en 2D/3D vakwerken
 • Capaciteit: 100 staven en 10 belastinggevallen
 • Grafische en numerieke invoer
 • Stramien en schetsfuncties voor een eenvoudige invoer van rekenmodellen
 • Parametrische doorsneden voor I, T, L, cirkel, buis en rechthoekige doorsneden
 • Staalprofielentabellen met Europese, Engelse, Amerikaanse, Indische en Japanse profielen
 • Vaste, scharnierende en verende staafaansluitingen en opleggingen

Invoer belastingen

 • Lasten volgens het lokale, globale en geprojecteerde assenstelsel
 • Gelijkmatige, trapezium en geconcentreerde (punt)lasten op staven en knopen
 • Belasting zijn te groeperen in belastinggevallen
 • Belastinggevallen zijn te groeperen in belastingcombinaties
  voor de Uiterste grenstoestand (ULS) en de bruikbaarheidsgrenstoestand (SLS)

Mechanicaberekening

 • Controle van de invoer op mogelijke fouten
 • Lineair elastische berekening volgens de verplaatsingsmethode
 • Berekening van knoopkrachten, staafkrachten, vervormingen en oplegreacties
 • Berekening van exacte snedekrachten door middel van numerieke integratie

Resultaten

 • Weergave van normaalkrachten, buigende momenten, dwarskrachten,
  extreme krachten, verplaatsingen en doorbuigingen.
 • Grafische en numerieke weergave van resultaten
 • Resultaten voor de gehele constructie en voor individuele staven
 • Omhullende resultaten van alle krachten en vervormingen
 • Afdrukken van de resultaten op papier of naar PDF

 

Bestel de gratis MatrixFrame Studentenversie