Bron: StruSoft
Text: Tjerk van Duinen
Beeld: StruSoft

Producenten van betonelementen zijn gebaat bij overzicht. Vanuit veel verschillende projecten komt een voortdurende stroom aanvragen, opdrachten en – niet vreemd voor de bouw – wijzigingen in specificaties of leveringstermijnen. Met IMPACT Precast, en het speciaal voor productiebedrijven ontwikkelde IMPACT Production, is deze materie betrekkelijk eenvoudig te beheersen. Het gevolg: productielijnen die efficiënt draaien, nauwkeurige monitoring van het proces tot op elementniveau en de mogelijkheid van uitgebreide data-analyse.

Pascal van Wijk is Business Development Manager bij softwarebedrijf StruSoft en daar werkzaam voor de Business Unit Precast. Zelf tien jaar gebruiker van de software bij een betonfabriek, stapte hij in 2022 over naar StruSoft om de bouwapplicaties op de Nederlandse, Duitse en Belgische markt aan de man te brengen. “Meer dan 160 fabrieken maken inmiddels gebruik van IMPACT en ondervinden dagelijks de voordelen.”

IMPACT Precast is onder te verdelen in drie onderwerpen. Van Wijk: “IMPACT Design is een krachtig ontwerppakket voor fabrieken om constructies en elementen te ontwerpen in 3D BIM op basis van de eigen ontwikkelde programma’s IMPACT for AutoCAD, IMPACT for Revit en Tekla Base Tools. Met IMPACT Production kunnen fabrikanten de ontwerpen implementeren naar een efficiënte productie. IMPACT Project management ten slotte is de tool voor het managen van een of meerdere projecten wat betreft planning van montage, kranen, et cetera. Het mooie is dat door de onderliggende relationele database alles altijd en realtime met elkaar verbonden is. En iedereen kan in een paar dagen leren om het efficiënt te gebruiken.”

Projectoverzicht in IMPACT Project Manager met een samenvatting van elementdata en statussen.

IMPACT Production

“Wat wij vooral bieden voor de betonproducenten, is vrijheid in werken”, vervolgt Van Wijk. “Je kunt je planning organiseren vanuit losse projecten, maar als je bijvoorbeeld kanaalplaten produceert, is het wel zo efficiënt als je vanuit één werkomgeving meerdere projecten tegelijk kunt inplannen, door elkaar heen. IMPACT Design levert onder meer ook een montagevolgorde en met die nummering kan de productieplanning aangestuurd worden. Zo weet je wanneer je wat gaat leveren, op basis van de instelbare standaard intervallen voor tekenen, bestellen en leveren. IMPACT levert vervolgens alle deadlines waarmee je een vloeiende productieplanning verkrijgt. Op deze manier ontstaat bijna automatisch vanuit de tekenomgeving een optimale baanplanning voor de productie.”

Scherm van Project Manager waar de montagevolgorde geregeld kan worden.

Snel kunnen handelen

Omdat IMPACT werkt met realtime informatie is razendsnel te reageren op veranderingen. Van Wijk: “We weten allemaal dat de bouw wispelturig is en nogal eens planningen anders verlopen dan voorzien. Voor een doelmatige productie is snel kunnen handelen dus belangrijk. Bij IMPACT is de status van elk element tijdens het hele proces, van ontwerp tot montage en daarna, voor alle partijen inzichtelijk. Die is onder meer met mobiele applicaties te monitoren. Een controleur kan die status bijvoorbeeld op het tasveld of de bouwplaats updaten en bij een manco dit invoeren en de nodige actie laten ondernemen. Zo is er in feite van elk element een digital twin beschikbaar. Dat is later, als wordt overwogen tot eventueel hergebruik, weer goede informatie.”

Een medewerker van Starka (Zweden) bekijkt op een scherm de reallife planning in de productie.

ERP

Via een open API-koppeling is met IMPACT ook de ERP aan te sturen. Via die koppeling kan de ERP-software vice versa weer data naar IMPACT sturen. Van Wijk: “Iedere klant heeft zijn eigen ERP-systeem en vaak wij weten niet welk systeem ze gebruiken. Maar door de interface is het allemaal te koppelen. Zo is het ook aan de ontwerpkant: constructeurs, modelleurs of montagebedrijven werken met verschillende eigen programma’s, hebben niet hetzelfde idee van productieplanning en leveren gewoon modellen af. Wij zorgen dat het vervolgtraject zo doelmatig mogelijk verloopt.”

Schematisch overzicht van het gehele systeem.