Papierloos werken in een gedigitaliseerde werkplaats is voor kozijnenfabrikanten het summum van optimalisatie van het bedrijfsproces. Matrix Software staat kozijnenfabrikanten al jaren met raad, daad en de juiste software terzijde om dit mogelijk te maken.

Tekst: Jan Mol
Beeld: Van de Vin Ramen en Kozijnen
Bron: Profiel online

Elk kozijn op de bok en de bok zelf is geregistreerd.

Efficiënt beheer van transportbokken

In een gesprek met Hans Storms, branchemanager bij Matrix Software, belichten we een onderdeel van deze digitale werkwijze, namelijk bokkenregistratie met MatrixProject MES. “Het productieproces start natuurlijk met het aanmaken van de levering in MatrixProject”, schetst Storms. “Zodra de kozijnen gefabriceerd zijn, dienen ze op de bok te belanden voor transport naar de klant. Het hele proces van bokken laden en verzenden wordt gedaan met behulp van MatrixProject MES.”

Hans Storms: 'Het hele proces van bokken laden, verzenden en beheren kan efficiënter én duurzamer'

De ideale belading van de bok

Een bok kan niet ongelimiteerd gewicht dragen. Daarom is het belangrijk om te weten of je tijdens de belading van de bok het maximumgewicht niet overschrijdt.

“MatrixProject MES weet vanuit het systeem wat de gewichten zijn van de geproduceerde kozijnen. De medewerker op de expeditieafdeling scant eerst de code van de bok die hij gaat laden en daarna ieder kozijn voordat deze op de bok gaat. Wanneer het maximum is bereikt, dan wordt dat automatisch aangegeven. Daarna draait de medewerker op de werkvloer een leverbon uit. Dit wordt geautomatiseerd gedaan met behulp van MES waarna deze op de bok wordt gepland en gereed wordt gescand. De bok wordt getransporteerd naar de klant en vanaf dat moment is in MatrixProject bekend dat de betreffende bok bij de klant staat. Wanneer een lege bok retour komt, wordt deze weer binnen gescand en is hij weer beschikbaar voor nieuwe belading.”

Bokken worden dus op de meest ideale manier beladen. Kozijnen die qua maatvoering buiten de bok uitsteken worden ook geregistreerd: “Zo kan de planner rekening houden met een verantwoorde belading van de vrachtwagen, om schade aan de uitstekende kozijnen te voorkomen.”

Alle stickers en bonnen worden dus met behulp van MES afgedrukt in de werkplaats zelf, op exact het juiste moment. “Daarmee voorkomen we fouten die kunnen ontstaan door rondslingerede leverlijsten en vooraf geprinte labels die van kantoor komen”, aldus Storms.

De inhoud van de bok is gescand en oproepbaar op de tablet.

De leverbon wordt aan de bok toegevoegd.

Controle van binnenkomst tot levering

Met MatrixProject heeft de kozijnenfabrikant volledige controle over het proces, van de binnenkomst van grondstoffen tot en met de uitlevering aan de klant. “Net als aan alle andere werkzaamheden is ook aan het beladen van de bokken een tijdregistratie gekoppeld”, legt Storms uit. “Zo weet je hoelang het duurt om een bok te beladen en ook door welke medewerker de bok is beladen, mochten hier later vragen over komen.”

Klaar voor transport!