Digitale gegevensuitwisseling

De ERP/MRP oplossing MatrixProject beschikt over meerdere EDI uitwisselingen. Dat staat voor Electronic Data Interchange, oftewel digitale gegevensuitwisseling. Matrix heeft zich geconformeerd aan de DICO Standaard, (voorheen Sales in de Bouw) ontwikkeld en beheerd door Ketenstandaard Bouw en Techniek. Steeds meer bedrijven in de bouw sluiten zich aan bij deze organisatie, waardoor het gebruik en draagvlak voor deze digitale standaard snel groeit.

Digitale facturering SALES005

MatrixProject ondersteunt digitale gegevensuitwisseling via XML bestanden voor diverse transactieberichten: aanvragen, offertes, orders, orderbevestigingen en facturering. Op de website van De Ketenstandaard staat een compleet overzicht. Sinds kort zijn alle berichten ook volgens het nieuwe SALES005 formaat beschikbaar.

MatrixProject is er voor kozijnfabrieken en voor staalbouwers, maar wordt ook door Matrix Software intern gebruikt. Binnenkort worden alle digitale facturen niet alleen als een PDF verzonden, maar wordt er gelijktijdig een XML bestand bijgevoegd. Als uw ERP software of financiële software het SALES005 formaat ook ondersteunt, kunt u met slechts een paar handelingen alle factuurgegevens geautomatiseerd verwerken.

GLN identificatienummer

Het SALES005 uitwisselformaat werkt met een unieke identificatie van zowel de verzender als de ontvanger van facturen: GLN. Dat staat voor Global Location Number. De uitgifte en het beheer van GLN nummers wordt gedaan door de organisatie GS1. Matrix Software verstuurt alle XML facturen met het GLN nummer van Matrix als verzender, en het GLN nummer 0000000000000 voor de ontvanger. Beschikt u over een GLN nummer? Geef dit dan door aan administratie@matrix-software.nl. Dan worden alle toekomstige XML facturen voorzien van de juiste gegevens.

All-in-one

MatrixProject is beschikbaar voor kozijnfabrieken en staalbouwers onder de naam MatrixKozijn Project en MatrixMetaal Project. Deze branche-specifieke oplossingen beschikken over dezelfde opties voor digitale gegevensuitwisseling. Het is een onderdeel van het "All−in−one" totaalconcept voor kozijnfabrieken en voor staalbouwers.

Voor meer informatie: